Перга - пчелин леб

Што е перга

Перга (пчелин леб, амброзија (англ. Bee bread))  во основа е мешавина од полен и мед. Оваа супстанца е главниот извор на храна за ларвите и младите пчелите работнички. Точниот состав на пергата зависи од растенијата кои ги посетуваат пчелите, локацијата, периодот од годината и сл. Пчелите додаваат и дополнителни секрети и микроорганизми при припремата на поленот за складирање, кои помагаат во процесот на негово распаѓање и ослободување на аминокиселини и други хранливи материи.
Перга на рамка


Пергата има поинаков состав од поленот бидејќи пчелите додаваат мед и други секрети, како би направиле високохранлив извор на протеини. Пчелите не го конзумираат директно собраниот полен, туку го внесуваат во кошницата и го складираат во празните келии од саќето, додавајќи нектар и дигестивни секрети, по што ја запечатуваат келијата со мед.  По запечатувањето, во мешавината започнува процес  на млечна ферментација. На овој начин, мешавината од полен ја одржува својата стабилност на подолг временски период, т.е. се добива перга.

Нутритивната вредност на пергата се зголемува како резултат на процесот на ферментација што го вршат пчелите работнички. Ова не само што го конзервира поленот на подолг временски период, туку  ја зголемува и биорасположивоста на хранливите материи, бидејќи некои протеини се распаѓаат во аминокиселини, скробот метаболизира во едноставни шеќери а витамините стануваат подостапни.

Придобивки од пергата

Пергата е сложена мешавина составена од приближно 30% протеини, 25-35% јаглехидрати, 1,5-2% липиди, а остатокот се разни нутритивни органски соединенија како што се слободни аминоациди, витамини и минерали. Пергата се карактеризира со многу висока хранлива вредност и богат хемиски состав. Исто така, има висока антиоксидативна активност. Од тука доаѓа и нејзиното второ име - амброзија или храна за боговите, поради високиот енергетски состав и високата концентрација на протеини.
Точниот состав на пергата зависи од многу фактори, односно локацијата, видот на растенија од кои се собира полен, па дури и периодот од  денот.

Конзумирање на перга

Пергата е сигурна за конзумирање за возрасни и деца над 2 години. Препорачана дневна доза е 3-4 зрнца за деца и 6-12 за возрасни. Пергата може да се конзумира директно или пак да се помеша со јогурт, смути или друг омилен пијалок или оброк.