За нас

Пчеларник Парговски е сместен во живописните предели на село Градешница (Мариово), Општина Новаци.